Lettertypes

Shockwave Therapie

Shockwave therapie Den Haag

Shockwave therapie, beter bekend als extracorporale shockwave therapie (ESWT), is een niet-invasieve behandeling. Deze maakt gebruik van shockwaves om pijn te verlichten en genezing te versnellen. Hierbij richten de golven zich specifiek op pijnlijke gebieden. Daarnaast kunnen ze eventuele verkalkingen opbreken en het herstel bevorderen.

Fysiotherapie, oefentherapie en de kracht van shockwave: Samen voor optimaal herstel. Afspraak maken

Wanneer kan deze behandeltechniek worden toegepast?

Vóórdat we een besluit nemen over het inzetten van de therapie, voeren we eerst een grondig intakegesprek en een uitgebreid lichamelijk onderzoek uit. Op basis hiervan kunnen we zorgvuldig beoordelen of deze behandeltechniek wel of niet geschikt is. Indien shockwave inderdaad de juiste keuze blijkt, dan varieert een behandeling meestal tussen de 5 en 10 minuten. Tijdens deze sessie plaatsen we vervolgens de behandelknop direct op het aangedane of pijnlijke gebied. Daarna wordt dit specifieke gebied met schokgolven behandeld.

Shockwave is effectief bij de volgende veelvoorkomende aandoeningen:

 • Hielpijn (hielspoor), pijn onder de voet;
 • Chronische pijn aan de achillespees (achillodynie);
 • Pijn net onder de knieschijf;
 • Chronische elleboogpijn (tennis- of golferselleboog, tennisarm);
 • Chronische schouderklachten met kalkafzetting;
 • Andere vormen van tendinitis of tendinose.

Waarom passen wij shockwave therapie toe?

Deze therapie biedt wetenschappelijk onderbouwde en effectieve uitkomsten voor patiënten met bepaalde aandoeningen. De redenen waarom wij deze vooruitstrevende behandeltechniek inzetten zijn:

 • Behandeling van de oorzaak in plaats van de symptomen;
 • Korte behandelduur (5 tot 10 minuten per sessie);
 • Resultaat na gemiddeld 4 a 6 behandelingen;
 • Geen gebruik van geneesmiddelen;
 • Pijndemping;
 • Het mogelijk kunnen voorkomen van een operatie bij verkalkingen.
Herkent u zich in de genoemde lichamelijke klachten? Veel patiënten ervaren verlichting dankzij shockwave therapie. Afspraak maken

Is shockwave een onomstreden behandelmethode?

Shockwave therapie wordt steeds vaker ingezet in de fysiotherapeutische wereld. Naast shockwave krijgt u ook thuisoefeningen mee van uw fysiotherapeut. Deze oefeningen zijn cruciaal voor een optimaal herstel van (chronische) peesblessures.

Meerdere studies hebben de effectiviteit van shockwave therapie bij het herstel van dergelijke blessures onderzocht. Recente bevindingen suggereren dat shockwave positieve effecten kan hebben op chronische peesblessures van zowel boven- als onderste ledematen. Echter, gezien de beschikbare bewijslast, wordt shockwave niet als het definitieve antwoord gezien, waardoor het niet als enige behandelvorm wordt aanbevolen. Mogelijke andere behandelvormen bij chronische peesblessures zijn; EPTE, Operatie of Medicatie.

Shockwave in combinatie met oefentherapie

Met behulp van shockwave kan men een significante bijdrage leveren aan het herstelproces van peesblessures. Echter, naast shockwave therapie is het van cruciaal belang om oefentherapie uit te voeren. Hierdoor wordt de belastbaarheid van het peesweefsel vergroot, pijn verminderd en functionaliteit hersteld.

Afhankelijk van verschillende factoren, zoals leeftijd, geslacht, algemene gezondheid en de balans tussen belasting en belastbaarheid, wordt de aanpak en intensiteit van de oefentherapie aangepast. Samen met de fysiotherapeut wordt bepaald welke behandeling het meest geschikt is voor de blessure en of shockwave een waardevolle aanvulling kan zijn naast de oefentherapie.

Resultaten Shockwave Therapie?

Shockwave therapie leidt ertoe dat het weefsel in het pijnlijke gebied de energie van de shockwaves absorbeert. Als gevolg hiervan worden specifieke stoffen vrijgelaten die de doorbloeding verbeteren en het weefselherstel bevorderen.

Bij klachten die verkalking bevatten, helpt shockwave therapie om deze verkalking te verpulveren, waarna het lichaam het op natuurlijke wijze opruimt.

De verbeterde lokale doorbloeding na de shockwave behandeling kan eveneens resulteren in een (tijdelijke) pijnverlichting. Deze ervaringen zijn individueel en kunnen van persoon tot persoon variëren.

Bijwerkingen van Shockwave

Shockwave therapie wordt over het algemeen beschouwd als een veilige behandeling. Desondanks kunnen er bij sommige patiënten bijwerkingen optreden, waaronder:

 • Pijn of ongemak tijdens de behandeling;
 • Roodheid, zwelling of blauwe plekken op het behandelde gebied;
 • Oppervlakkige schaafwonden;
 • Tijdelijke verhoogde gevoeligheid van het behandelde gebied.

 

Na maanden last te hebben gehad van hielspoor, voel ik nu eindelijk verbetering.

— Bram

Tarieven en vergoedingen

Voor een behandeling met shockwave gelden dezelfde vergoedingen en tarieven als voor een reguliere fysiotherapie behandeling.

Reguliere Fysiotherapie zitting € 45
Reguliere Fysiotherapie zitting aan huis € 68
Intake en onderzoek na screening of na verwijzing € 58
Intake en onderzoek na screening of na verwijzing aan huis € 80
Niet nagekomen of niet op tijd afgezegde afspraak € 40
Langdurige tijdrovende rapporten fysiotherapie € 110